Ja vēlamies Latviju ar kādu salīdzināt, vissaprātīgāk to darīt ar Lietuvu un Igauniju. Šoreiz apkopojām informāciju par darba attiecību regulējuma pamatprincipiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Raksta līdzautori: Justīns Leita (Justinas Leita), ZAB "LEADELL Balčiūnas & Grajauskas", Lietuva, un Kārlis Vītols, ZAB "LEADELL Fogels, Vītols & Paipa", Latvija

Igaunijā mazākā reorganizācijas uzteikuma kompensācija

Neatkarīgi no tā, vai iemesls ir ekonomiskā krīze, ar darba organizāciju saistītas pārmaiņas, mākslīgā intelekta arvien pieaugošā nozīme uzņēmumu ikdienā vai tml., darba attiecību uzteikums uzņēmuma reorganizācijas gadījumā, kad vainojams nav pats darbinieks, ir aktuāls temats vienmēr. Pēc pēdējiem vērienīgajiem grozījumiem Lietuvas darba regulējumā 2017.gadā Latvijā un Lietuvā termiņš, kādā reorganizācijas gadījumā jāpaziņo darbiniekam par darba attiecību izbeigšanu, ir viens mēnesis. Savukārt Igaunijā termiņu joprojām rēķina atkarībā no darba stāža, līdz ar to tas var būt gan īsāks – 15 dienas, gan garāks – līdz pat 90 dienām, tādējādi iezīmējot nedaudz sarežģītāku sistēmu. Iepriekš spēkā esošais Lietuvas darba tiesību regulējums paredzēja, ka darba devējam par uzteikumu uzņēmuma reorganizācijas dēļ darbiniekam jāpaziņo divus mēnešus pirms darba attiecību izbeigšanas dienas.