Parasti darbinieku darbā pieņem pēc viņa CV izvērtēšanas un pārrunām. Tomēr viena vai vairākas sarunas ar darbinieku pirms darba tiesisko attiecību sākuma darba devējam nenodrošina iespēju pilnībā pārliecināties par kandidāta zināšanām un spējām. Tādēļ Darba likuma (DL) 46.panta 1.daļā paredzētas darba devēja tiesības noteikt pārbaudes laiku, lai pārliecinātos, vai darbinieks atbilst viņam uzticētā darba veikšanai.

Jāņem vērā, ka pārbaudes laiks ir noderīgs ne tikai darba devējam, bet arī darbiniekam, lai šajā laikā pārliecinātos, vai uzticētais darbs ir viņam piemērots un atbilst viņa spējām. Pārbaudes laika jēga ir nodrošināt darba līguma pusēm iespēju kopīgā darbā pārbaudīt atbilstību veicamajam darbam. Parasti pārbaudes laiku izmanto, lai darba devējs integrētu jauno darbinieku uzņēmumā, iepazīstinātu viņu ar uzņēmuma darbību, mērķiem, vērtībām, iekšējām procedūrām un politikām, apmācītu darbinieku, ievadītu darba pienākumu veikšanā un ļautu viņam pierādīt savu atbilstību veicamajam darbam.