Cerībā, ka Covid-19 pamazām atkāpjas no mūsu ikdienas, ir laiks sākt domāt par dzīvošanu tālāk un seku pārvarēšanu. Par to domā arī mūsu Saeima, radot atbilstošu likumu. Kas tajā teikts?

Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju, kā arī ar to saistīto prognozējamo iespaidu uz valsts ekonomiku, 2020. gada 9. maijā stājās spēkā grozījumi likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (Covid-19 likums). Likums tika papildināts ar diviem būtiskiem pantiem (14.1 un 14.2), kas paredz atvieglotākus nosacījumus atsevišķu Darba likuma (DL) normu piemērošanā krīzes laikā.