Bērniņa ienākšana ģimenē vecākiem ir satraucošs laiks. Nereti lielākās bažas rada tas, kā veiksmīgi apvienot jauno ģimenes dzīvi un karjeru. Analizēsim likumos noteiktās tiesības un pienākumus topošajiem un jaunajiem vecākiem!

Bērna kopšanas atvaļinājums

Darba likuma (DL) 156. pantā noteikts, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu saistībā ar bērna piedzimšanu vai adopciju. Bērna kopšanas atvaļinājuma ilgums var būt līdz pusotram gadam, un vecākiem tas jāizmanto līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu.

Pirmkārt, jānorāda, ka likumā minētais termins "ikviens" ietver gan mātes, gan tēva tiesības izmantot DL noteiktās tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu. Pirms atvaļinājuma izmantošanas konkrētajam darbiniekam mēnesi iepriekš rakstveidā jābrīdina darba devējs par bērna kopšanas atvaļinājuma sākumu un ilgumu. Tomēr jānorāda, ka tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu ir individuālas un tās nevar nodod kādam citam. Otrkārt, darbinieks var izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu neatkarīgi no tā, vai strādā pilnu vai nepilnu darba laiku u.tml. Treškārt, vecākiem ir tiesības bērna kopšanas atvaļinājumu izmantot arī pa daļām, nevis visu uzreiz, piemēram, sadalot to trīs daļās, kad katras daļas ilgums ir seši mēneši. Tomēr jānorāda, ka tad, ja ģimenē reizē piedzimst vairāk nekā viens bērns, piemēram, dvīņi, bērna kopšanas atvaļinājuma laiku (pusotru gadu) nereizina ar dzimušo bērnu skaitu, jo likumā noteikto atvaļinājumu neietekmē bērnu skaits. Tātad, piedzimstot dvīņiem, vecākiem arī piešķir pusotru gadu, nevis trīs gadus ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu. Ceturtkārt, DL 156. pants ir speciālā tiesību norma. Ja darbinieks pieprasa izmantot šo atvaļinājumu, darba devējam nav tiesību atteikt vai pārcelt to uz citu laika periodu.