Reorganizācijas process ir saistošs ne tikai reorganizācijas procesā iesaistītajām sabiedrībām, bet arī šo sabiedrību kreditoriem, debitoriem un darbiniekiem. Šoreiz detalizētāk apskatīsim, kādas ir trešo personu tiesības un pienākumi, kādi pienākumi reorganizācijas procesā iesaistītajām sabiedrībām jāīsteno pret darbiniekiem un kādi būtiski nodokļu aspekti jāņem vērā.