2021.gada nogalē spēkā stājās regula 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai, bet 2022.gada 4.maijā – Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums, kurā noteiktas nacionālās prasības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā Latvijā. Pieņemot abus tiesību aktus, tiek novērsti juridiski šķēršļi kolektīvās finansēšanas pakalpojumu pārrobežu sniegšanā un radīta labvēlīga vide uzņēmējiem alternatīvā finansējuma piesaistē.