Pamazām tuvojoties gada nogalei un, iespējams, plānojot uzņēmuma ziedojumu aktivitātes, aktuāls ir jautājums par organizācijām, kam ir sabiedriskā labuma statuss, jo tikai šādā gadījumā uzņēmums var pretendēt uz nodokļu atmaksu. Kā sabiedriskā labuma organizācija var zaudēt savu statusu? Kāda ir tiesu prakse par šo tēmu?

Biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, ja to darbība sniedz sabiedrisku labumu, var iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ko piešķir Valsts ieņēmumu dienests (VID). Bez tiesībām izmantot labskanīgu nosaukumu, sabiedriskā labuma organizācijas statusa būtība slēpjas iespējā piesaistīt ziedotājus, kas par sabiedriskā labuma organizācijai sniegto atbalstu iegūst tiesības izmantot nodokļu atlaides. Labvēlīgs tiesiskais regulējums un VID prakse ik gadu nodrošināja sabiedriskā labuma organizāciju skaita pieaugumu, kas savu augstāko punktu sasniedza 2019. gadā, kad kopējais sabiedriskā labuma organizāciju skaits bija 2785, no kurām lielākā daļa bija biedrības.

VID, kā jau jebkuras nodokļu administrācijas, sūtība nav dalīt nodokļu atvieglojumus, bet gan piepildīt valsts kasi. Apzinoties, ka sabiedriskā labuma organizācijas statuss iepriekšējos gados, iespējams, piešķirts pārāk devīgi, bet turpmākā sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzība varētu būt stingrāka, VID no 2018. gada vidus velta īpašu uzmanību sabiedriskā labuma organizācijām. VID aktivitātes rezultātā sabiedriskā labuma organizāciju skaits 2020. gada sākumā samazinājās par 217 organizācijām, kopējam sabiedriskā labuma organizāciju skaitam sarūkot līdz 2568. Dati par 2021. gadu vēl nav pieejami, bet, domājams, tendences būs līdzīgas.