Sankcijas šobrīd ir īpaši aktuālas gan kā ārpolitikas, gan tiesību institūts, jo īpaši saistībā ar to praktisko piemērošanu. Šī raksta mērķis ir aplūkot vienu no sankciju piemērošanas aspektiem – atbildības saturu par sankciju pārkāpumiem –, lai rosinātu diskusiju, vai šīs atbildības tvērums ir pietiekams, samērīgs un arī efektīvs.