Mākslīgais intelekts attīstās strauji, un jau šobrīd to lieto daudzās nozarēs, sākot ar attālināto personības identifikāciju un beidzot ar autopilotu automašīnās. Tā kā mākslīgais intelekts pavisam drīz būs katra cilvēka un uzņēmuma dzīves ikdiena un dažās Eiropas Savienības valstīs to plaši izmanto jau tagad, kļūst aktuāls jautājums par tā lietošanas noteikumiem.

Raksta līdzautors: Ņikita Kovaļovs, SIA “KPMG Law ZAB” jaunākais jurists

Mākslīgais intelekts ir tehnoloģiju saime, kas strauji attīstās un var dot visdažādāko saimniecisko un sabiedrisko ieguvumu visās nozarēs un sabiedriskajās darbībās. Tā mākslīgo intelektu definē Eiropas Komisija (EK) priekšlikumā Nr.2021/0106 regulai, kas nosaka saskaņotas normas mākslīgā intelekta jomā (Regula).

Valstis, kur mākslīgā intelekta izmantošana “uzņem apgriezienus”, sāk veidot savu tiesisko regulējumu, lai sakārtotu mākslīgā intelekta darbības lauku. Tādēļ, lai novērstu ES iekšējā tirgus sadrumstalotības risku, kas var izveidoties dažādu regulējumu dēļ un kas radītu šķēršļus ES mākslīgā intelekta vienotajam tirgum, EK pēc Eiropadomes izvirzītajiem mērķiem ir izveidojusi regulējuma projektu – Regulu, kuras uzdevums ir harmonizēt regulējumu mākslīgā intelekta jomā.