Jau drīz ārpakalpojumu grāmatvežiem savu pakalpojumu sniegšanai būs jāsaņem licences. Valsts sekretāru sanāksmē atkārtoti virzīts likumprojekts grozījumiem likumā "Par grāmatvedību" (Likums), paredzot, ka izmaiņas būtiski ietekmēs grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanu. Plānots, ka grozījumi varētu stāties spēkā 2020. gada vasarā.

Likuma grozījumu anotācijas 2019. gada 29. novembra redakcijā likumprojekta autori norāda, ka šobrīd, izvēloties grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju, personai nav valstiski atzīta mehānisma, kā noskaidrot, kura no šīm personām ir uzticama un zinoša. Tāpat nav arī vienotu ētikas standartu un atbildības mehānisma. Līdz ar to nepieciešams noteikt kārtību, kādā pārliecināties par ārpakalpojumu grāmatveža sniegto pakalpojumu atbilstību Likumā noteiktajiem standartiem. Plānoto grozījumu mērķis ir problēmu risināt, ieviešot šādu mehānismu grāmatvedības ārpakalpojumiem. Plānotās izmaiņas regulējumā var iedalīt divas grupās, proti, izglītības prasību sliekšņa paaugstināšana un licencēšanas procesa ieviešana.