2021. gada 7. aprīlī Saeima pieņēma Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu (NTPAL), kas stāsies spēkā 2021. gada 1. novembrī, būtībā vienā tiesību aktā apvienojot divus regulējumus.

NTPAL pārņems šobrīd spēkā esošā Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NMPAL) noteikumus, kuru mērķis ir mazināt mazumtirgotāju iepirkuma varu pret piegādātājiem gan pārtikas, gan nepārtikas preču tirdzniecībā. NMPAL ir spēkā no 2016. gada, bet, stājoties spēkā NTPAL, šī likuma darbība beigsies.

Īsajā NMPAL darbības laikā Konkurences padome (KP) vairākkārt veikusi tirgus uzraudzību, lai vērtētu šī likuma piemērošanu, tostarp uzreiz pēc NMPAL ieviešanas KP veica uzraudzību attiecībā uz kolektīvās tiešsaistes iepirkšanās vietnēm, maksu par preču izkārtošanu zonā pie kases, maizes piegādi mazumtirdzniecībā un NMPAL normu piemērošanu Covid-19 laikā. Tirgus izpētes liecina, ka mazumtirgotāju darbībās joprojām ir regulējuma pārkāpuma riski, tostarp saistībā ar nepamatotu sankciju piemērošanu, preču atdošanu atpakaļ un piemēroto maksu par preces atrašanos mazumtirdzniecības vietā. Vienīgajā lietā par NMPAL pārkāpumu KP 2018. gadā sodīja mazumtirgotāju kooperācijas SIA "Baltstor" un SIA "Lenoka" par nepamatotu sankciju piemērošanu preču piegādātājiem, nosakot naudas sodus attiecīgi 13 533 eiro un 60 487 eiro apmērā.