Noslēdzot rakstu sēriju par reorganizāciju, šoreiz aplūkosim pārrobežu reorganizācijas procesu un nodokļu aspektus. Dažādu iemeslu dēļ, piemēram, uzņēmuma grupas struktūras sakārtošanai, grupas funkciju optimizācijai vai arī nodokļu apsvērumu rezultātā, uzņēmums var izvēlēties pārstrukturēt savu darbību no vienas valsts uz otru. Tādēļ Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aktos iekļauta iespēja veikt arī pārrobežu reorganizāciju.

Raksta līdzautore: Inese Pauliņa, SIA “Deloitte Latvia” vecākā nodokļu konsultante