01.01.2018. stāsies spēkā nozīmīgas nodokļu regulējuma izmaiņas Latvijā un Igaunijā, kas ietekmēs visus uzņēmumus. Latvijā tiks ieviesta 0% nodokļa likme reinvestētajai peļņai, savukārt Igaunijā pazeminās ienākuma nodokļa likmi regulārai peļņas sadalei. Paredzētas arī citas izmaiņas, lai uzlabotu katras valsts konkurētspēju.

Reinvestētās peļņas nodoklis

Viena no būtiskākajām izmaiņām Latvijas regulējumā, kas stāsies spēkā 01.01.2018., ir 0% uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likme reinvestētajai peļņai. Nodokļu reformas mērķis ir motivēt uzņēmējus ieguldīt naudu atpakaļ uzņēmumā, tādējādi uzlabojot kapitalizāciju un atvieglojot līdzekļu piesaistīšanu uzņēmumu turpmākai attīstībai. Paredzams, ka izmaiņas vairos arī ārvalstu investīciju piesaistes iespējas. Šāds nodokļa režīms jau ieviests Igaunijā, savukārt Lietuvā uz reinvestēto peļņu aizvien attiecināma 15% UIN standarta likme.