Ņemot vērā Baltijas valstu kopīgo ģeogrāfisko novietojumu un vēsturisko attīstības gaitu, nereti tās tiek savstarpēji salīdzinātas. Protams, var diskutēt par šādas pieejas pareizību, tomēr, tā kā visas 3 Baltijas valstis ir salīdzinoši vienādās pozīcijās pret visu pārējo pasauli, ir interesanti meklēt kopīgo un atšķirīgo. Latvijā pēdējā laikā atkal aktualizējies jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmēru, bet kāda ir kaimiņvalstu pieredze šajā jautājumā?

NĪN maksājumu pieaugums (galvenokārt Rīgā) radījis būtisku nodokļa slogu mājsaimniecībām. Vairākkārt izskanējuši aicinājumi atcelt NĪN vienīgajam īpašumam vai noteikt slieksni, līdz kuram nav jāmaksā NĪN.

Tomēr 2018.gadā plānotajās kadastrālās vērtības izmaiņās paredzēts, ka NĪN maksājums varētu tikt ievērojami palielināts sērijveida dzīvokļiem (galvenokārt lielajās pilsētās un Pierīgas pašvaldībās) un līdz šim nepilnīgi novērtētiem objektiem (dzīvokļiem jaunajos projektos, jaunajām savrupmājām un īpašumiem ekskluzīvajās zonās). Pašvaldību budžetos tādējādi palielināsies ienākumi, savukārt iedzīvotāji izmaiņas gaida ar bažām.