Šis ir īstais laiks rīkoties organizācijām, kuras iepriekš nav saņēmušās papīra dokumentu grēdas aizvietot ar daudz ērtākajiem un drošākajiem elektroniskajiem dokumentiem. Ja organizācijā dominē biroja darbs, darbiniekiem ir datori vai viedierīces, kā arī elektrība un internets, uzņēmums ir gatavs attālinātam darbam. Kas nepieciešams un kā tas organizējams?

Vispirms jāsāk ar būtības izpratni, proti, kas ir kas, ko var darīt vai nedarīt, kā pareizi rīkoties. Patīkamā ziņa – rakstā aplūkoto ieteikumu ieviešanai nav nepieciešami tieši obligāti izdevumi, tomēr vajadzēs padomāt un izveidot vai aktualizēt pārskatāmu sistēmu vai vismaz galvenos attālinātā darba principus.

Gadu desmitiem mēs (sabiedrība kopumā – gadu simtiem) vārdu "dokuments" uzskatījām par sinonīmu vārdam "papīrs" un, domājot par dokumenta parakstīšanu, arī asociējām to ar papīru. Taču pašlaik vārdi "informācija", "rakstveida forma" un "dokuments" vairs nav obligāti saistīti ar papīru, jo dokumentus iespējams noformēt arī elektroniski jeb kā e-dokumentus jau kopš 2003. gada, kad stājās spēkā Elektronisko dokumentu likums.