Nereti jaundibinātos uzņēmumos uzņēmuma īpašnieks un valdes loceklis ir viena un tā pati persona. Kamēr uzņēmums nav sācis nest peļņu, valdes loceklis bieži vien nesaņem atlīdzību, turklāt bez atlīdzības veic arī citus pienākumus. Vai šādos gadījumos obligāti slēdzams darba vai kāds cits civiltiesisks līgums? Vai šis līgums obligāti slēdzams rakstveidā? Kurā brīdī iestājas pienākums maksāt nodokļus?