Darbinieks strādā normālo darba laiku. Darba specifikas dēļ darbinieks strādā arī virsstundas. Katru reizi, kad darbinieks strādā virsstundas, nepieciešama rakstiska vienošanās. Vai vienošanos drīkst slēgt uz vienu mēnesi? Vai tajā jānorāda mērķis, noteikts darba virsstundu laiks (piemēram, 1, 2 stundas)? Vai šīs vienošanās var reģistrēt atsevišķā reģistrā vai arī tām jābūt kā darba līguma sastāvdaļai?