Autorizēties
 • 26.02.2020
  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību piemērošana grāmatvežiem un grāmatvedības birojiem. Likumi nosaka prasības, bet nepasaka, kā tās ievērot. Seminārā apskatīsim, kā veidot iekšējo kontroles sistēmu, lai grāmatveži varētu gūt pārliecību, ka zina savu klientu, un apzināties savu atbildību likumu normu neievērošanas gadījumā.
 • 28.02.2020
  Kas jāņem vērā, organizējot darba laiku 2020.gadā? Kā izstrādāt darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Šos un citus ar darba laika uzskaiti saistītus jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • 03.03.2020
  Tikko stājušies spēkā jaunie grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likumā, precizējot līdz šim neskaidrās normas, kā arī ieviešot jaunas pretizvairīšanās normas. Seminārā pārrunāsim šos grozījumus, kā arī pievērsīsimies svarīgākajiem UIN jautājumiem, sagatavojot gada pārskatus - kā ar UIN tiek aplikti norakstītie debitoru parādi, saņemtie procenti, izsniegtie aizdevumi un citi darījumi, un kā tie uzrādāmi UIN deklarācijā.
 • 05.03.2020
  Kuri saimnieciskās darbības veicēji drīkst grāmatvedību kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā un kādas prasības jāievēro vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem? Kas jāņem vērā, sagatavojot gada ienākumu deklarāciju dažādu ieņēmumu un izdevumu pozīciju norādīšanā? Īpaši pievērsīsimies arī zemnieku saimniecību grāmatvedības uzskaitei - kuru ienākuma nodokli izdevīgāk maksāt UIN vai IIN?
 • 10.03.2020
  Šis seminārs ir unikāls ar iespēju precīzi noteikt savu stresa noturības līmeni, pašregulācijas spēju līmeni, stresoru un to izraisīto seku uz veselību līmeni. Tas palīdzēs piemērotāk atlasīt paņēmienus savas stresa noturības un jaunavīguma atjaunošanai. Cilvēkiem gribas ne tikai dzīvot bez stresa, bet arī būt mundriem un ar jaunavīgu izskatu. Ikdienā var redzēt cilvēkus, kas izskatās 10–20 gadus jaunāki nekā patiesībā, citiem pat plastiskās operācijas nelīdz.
 • 12.03.2020
  Izmaiņas PVN apgrieztās maksāšanas kārtības piemērošanā, preču piegādes uz citu ES valstu noliktavām, jaunie nosacījumi 0% PVN likmes piemērošanā ķēdes darījumos, papildu prasības PVN 0% likmes apliecinošajiem dokumentiem, jauni iemesli izslēgšanai no PVN maksātāju reģistra - šīs un citas jaunākās izmaiņa PVN piemērošanā pārrunāsim un risināsim arī praktiskus piemērus seminārā kopā ar brīnišķīgu lektori, vienu no zinošākajām PVN ekspertēm Ņinu Podvinksu.
 • 18.03.2020
  “Man visi dokumenti ir kārtībā!” – Mirtas tantes teikto populārajā filmā “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” var attiecināt uz jebkuru jomu, tostarp lietvedību. Ikdienā nereti saskaramies ar jautājumiem, kur nav īstas skaidrības, kā pareizāk rīkoties, noformēt dokumentus konkrētā situācijā. Seminārs sniegs padziļinātas zināšanas par dažādu personāla vadības procesu dokumentēšanu, tās nepieciešamību, dokumentu satura ietekmi uz darba tiesiskajām attiecībām un darbinieka karjeras gaitu.
 • 19.03.2020
  Seminārā runāsim par "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijām", tā mērķis ir sniegt skaidrojumu un dokumentu noformēšanā praktiski izmantojamu informāciju saistībā ar jauna dokumenta – vadlīniju – iznākšanu, akcentējot darbu ar e parakstītiem dokumentiem. Seminārs domāts visplašākajam interesentu lokam.
 • 24.03.2020
  Seminārā tiks dots ieskats, kā uzņēmumā ieviest starptautisko un nacionālo sankciju normatīvās prasības, kādas iekšējās procedūras nepieciešams veikt uzņēmumā, noskaidroti būtiskākie riska novēršanas un klienta izpētes elementi, kā arī atbildība par prasību neievērošanu. Šīs un citas tēmas pārrunāsim kopā ar ZAB “Primus Derling” zvērinātu advokātu Konstantīnu Teļakovu.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?