Darbiniekam ir noteikts normālais darba laiks un stundas tarifa likme. Ir mēneši, kad darbinieki nenostrādā pilnu normālo darba laiku. Vai šajā gadījumā obligāti jānosaka un jāpiemēro summētais darba laiks? Kā pareizi noformēt darba līgumu, ja nav jāpiemēro summētais darba laiks? Vai līgumā jānorāda darba laiks – pilns vai nepilns?