Darbiniekam tiek noteikts summētais darba laiks ar pārskata periodu trīs mēneši. Darbinieks tiek iepazīstināts ar darba grafiku vismaz vienu mēnesi iepriekš. Vai Darba likumā ir noteikts, cik ilgu laiku iepriekš darbiniekam ir jāpiesaka atvaļinājums? Vai darbinieks drīkst pieprasīt atvaļinājumu, nostrādājot tikai vienu mēnesi, un uzkrāto atvaļinājuma dienu izņemt jau nākamajā mēnesī?

Vai darbinieks drīkst izņemt atvaļinājumu tikai pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem un ne agrāk? Ja darbinieks pieprasa atvaļinājumu sestdienā vai svētdienā, kad viņam pēc grafika ir darba diena, vai šī diena būtu jāapmaksā?