Vai uzņēmums var pats maksāt darbiniekiem par dīkstāvi? Ja jā, tad ar kādiem nodokļiem apliekamas šīs summas?