Vai, parakstot dokumentus, vienmēr jāizmanto paraksts, kāds redzams pasē vai ID kartē? Kā tas ietekmē dokumenta juridisko spēku? Kāpēc ir vai nav svarīgi izmantot tieši tādu pašu parakstu?