Iepirkumu uzraudzības biroja Kontroles departamenta eksperti ir apkopojuši desmit biežāk sastopamās neatbilstības iepirkumu dokumentācijā. Apkopojumā iekļauti gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie rādītāji – proti, gan tādas neatbilstības, kuras nav ļoti būtiskas, bet kuras bieži atkārtojas, gan tādas neatbilstības, kurām ir būtisks raksturs, kaut arī tās sastopamas salīdzinoši retāk.