Ikkatram no mums ir jābūt izglītotiem ne tikai savu darba pienākumu veikšanā, bet arī dzīvē. Viena no prasmēm, kas jāapgūst jau no mazotnes, ir finanšu pratība. Šīs zināšanas palīdz orientēties gan savās finansēs un to plūsmā, gan izmantoto pakalpojumu, piemēram, kredītu vai bankas procesu organizācijā, kā arī tik svarīgā dzīves posmā kā laulību slēgšana.