Pie lasītājiem devies “iTiesības” jaunais drukātā žurnāla numurs! Šoreiz uz vāka lasāms AS “Aldaris” juridiskā departamenta vadītājas Daces Pelšes citāts, kas precīzi raksturo jurista ikdienu – bieži nākas pieņemt sarežģītus lēmumus un uzņemties risku. Lūk, ieskats arī citās aktuālās numura tēmās!

Darbinieki un komunikācija

Laikā, kad iespējas tikties klātienē joprojām ir ierobežotas, tehnoloģijas turpina attīstīties zibens ātrumā, mainās komunikācijas kanāli, principi, nosacījumi, izmantojamās ierīces utt. Tas ietekmē arī darba vidi – strādājot no mājām, darbinieki nereti izmanto darba devēja piešķirtas ierīces, līdz ar to palielinās arī risks, kas saistīts ar informācijas, tostarp komercnoslēpuma, noplūdi. Un kā gan bez sociālajiem tīkliem? Lielākā daļa no mums komunicē, izmantojot arī tos, bet vai tā ir joma, kurā darba devējs drīkst noteikt “rāmjus”? Par komunikāciju pārmaiņu laikā šī numura lielajā tēmā. 

Juriste – multimāksliniece

Intervijas autore Linda Tunte teic, ka sarunāties ar Daci Pelši ir kā iekāpt lasītāja kurpēs, lai sajustu, par ko šobrīd domā, ko dara un kā jūtas “iTiesību” lasītāji – cilvēki, kas ikdienā uzņēmumos risina juridiskos jautājumus. Atliek tikai cerēt, ka vairums no jums šobrīd ir tik enerģiski, smaidoši un jaunām idejām pārpilni kā mūsu šī numura lielās intervijas sarunu biedre Dace.

Vai darbinieku var motivēt vakcinēties?

Joprojām aktuāls temats, par kuru tiek runāts un domāts teju katrā uzņēmumā, ir darbinieku vakcinācija pret Covid-19. Viedokļu sadursmes dažādos kolektīvos par šo tēmu nerimst, arī darba vietā vienkopus satiekas cilvēki ar dažādu izpratni par nepieciešamību vakcinēties. Uz darba devējiem aktuāliem jautājumiem atbildes sniedz ZAB “BDO Law” juriste Lāsma Kramiņa.

Nelaimes gadījums attālinātā darbā – kurš atbildīgs?

Attālinātais darbs mainījis vairākus mūsu paradumus un likumus. Viena no niansēm ir arī darba drošība, strādājot no mājām. Šī tēma Latvijā aktualizēta samērā maz, jo, par laimi, mūsu valstī nav reģistrēti ar to saistīti gadījumi. Kādas formalitātes jāsakārto, lai visas iesaistītās puses justos droši? Skaidro kompetentā darba aizsardzības speciāliste, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības vides veselības institūta lektore Dace Jakimova.

Tiesības norēķināties ar skaidru naudu

Arvien biežāk ikdienas dzīvē izmantojam digitālos risinājumus, kas ietekmē arī pāreju no skaidras uz bezskaidras naudas norēķiniem. Jautājums par skaidras naudas lietošanas ierobežojumu atbilstību Eiropas Savienības tiesībām pirmo reizi skatīts šī gada sākumā Eiropas Savienības Tiesas spriedumā. To analizē Mārtiņš Rudzītis no ZAB “SORAINEN”.

Šīs un citas tēmas lasiet “iTiesības” jūnija numurā! Vairāk par abonēšanas iespējām sadaļā ABONĒŠANA.