Tagad Būvniecības informācijas sistēmā būvniecības lietas ietvaros klienti varēs pasūtīt arī būves vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu, kā arī datu aktualizāciju VZD datu publicēšanas un un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv, ja bez pārbūves veikta būves vai telpu grupas lietošanas veida maiņa, informē VZD.