Tieslietu padomes sēdē 22.janvārī un turpinājumā 5.februārī, uzklausot izteiktos viedokļus un ierosinājumus turpmākai rīcībai ar maksātnespējas procesu tiesvedību saistīto jautājumu risināšanā un tiesu sistēmas attīstībā kopumā, tika nolemts – lai gan kopš 2014.gada ir notikušas būtiskas izmaiņas tiesiskā regulējuma un tiesvedību jomā, veikt padziļinātu laikā no 2008.gada līdz 2014.gadam pirmās instances pieņemto lēmumu izpēti maksātnespējas lietās, informē Augstākā tiesa.