Senāta Administratīvo lietu departaments 3. jūnijā un 4. jūnijā apturēja tiesvedību divās lietās par kompensācijas maksājumiem "Natura 2000" teritorijās un nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālos jautājumus.