Latvijas Republikas Senāts 6. maijā pieņēma lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā par medicīnas aprīkojuma iegādi Jelgavas slimnīcai. Līdz ar Senāta lēmumu stājas spēkā Zemgales apgabaltiesas 2020. gada 16. oktobra spriedums, ar kuru četri apsūdzētie atzīti par nevainīgiem un attaisnoti pret viņiem celtajās apsūdzībās.