2021. gada 31. augusta spriedumā lietā Nr. A420115021 tiesa sniedza ieskatu, kā jāpiemēro tiesību normas, kas attiecas uz personu iekļaušanu riska personu sarakstā, informē zvērinātu advokātu birojs "Sorainen".