Lietām, ko Senāta Civillietu departaments skata prioritārā kārtībā, šogad pievienotas arī lietas, kurās tiek risināts tiesību jautājums, kura galīgais noregulējums ir nepieciešams vairāku zemākā tiesu instancē esošu lietu izskatīšanā.