Latvijas Republikas Senāts 18. martā, noraidot prokurora kasācijas protestu un abu apsūdzēto aizstāvju kasācijas sūdzības, atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru bijušais Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldnieks un viņa vietnieks atzīti par vainīgiem dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā un sodīti ar naudas sodu attiecīgi 38 700 eiro un 32 250 eiro.