Reizi divos gados Eiropas Komisija pārskata un precizē līgumcenu robežvērtības, no kurām piemēro publisko iepirkumu direktīvu prasības. Līdz ar to no 2022. gada 1. janvāra noteiktas jaunas līgumcenu robežas piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumos.