Grozījumi Būvniecības likumā, kas stāsies spēkā šā gada 19. maijā, paredz daudz skaidrāk noteikt katra būvniecības procesa dalībnieka atbildību, konkretizēt būvvaldes un Būvniecības valsts kontroles biroja kompetenci, kā arī uzlabot būvniecības procesa regulējumu, tai skaitā novēršot konstatētās neskaidrības Būvniecības likuma līdzšinējā piemērošanā, vēsta Ekonomikas ministrija.