Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Satversmes tiesas likumā un likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem stiprinās Satversmes tiesas tiesnešu neatkarību, paredzot sociālās garantijas pēc amata pilnvaru termiņa beigām.

Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru termiņš ir 10 gadi, līdz ar to valsts interesēs būtu pēc pilnvaru beigām šo pieredzi izmantot valsts labā, likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori Tieslietu ministrijā. 

Ar grozījumiem likumā nostiprinātas Satversmes tiesas tiesneša tiesības pēc pilnvaru termiņa beigām pretendēt uz vakanto Augstākās tiesas tiesneša amatu, ja viņš nav sasniedzis tiesneša amata pildīšanai noteikto maksimālo vecumu. Tāpat noteiktas tiesības gada laikā tikt ieceltam vakantā valsts civildienesta ierēdņa amatā atbilstoši attiecīgās amata vietas pretendentam noteiktajām prasībām.

Ar grozījumiem Satversmes tiesas tiesnesim pēc pilnvaru termiņa beigām garantēs arī tiesības ieņemt līdzvērtīgu ierēdņa amatu tam, kuru viņš pildīja pirms apstiprināšanas par Satversmes tiesas tiesnesi.

Ar grozījumiem Satversmes tiesas likumā atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam nostiprinātas Satversmes tiesneša statusam un neatkarības prasībām atbilstošas materiālās garantijas pēc pilnvaru termiņa beigām, cita starpā paredzot atlaišanas pabalsta izmaksu.

Likumā noteikts, ka gadījumā, ja persona atstājusi Satversmes tiesas tiesneša amatu, lai pildītu amatu starptautiskā tiesā vai pārstāvētu Latvijas valsti, ieņemot amatu starptautiskā institūcijā, un kopš Satversmes tiesas tiesneša amata atstāšanas nav pagājuši 10 gadi, personu var atkārtoti apstiprināt uz atlikušo pilnvaru termiņu. 

Lai novērstu iespējamu Satversmes tiesas neatkarības apdraudējumu, ar grozījumiem noteikts, ka tiesas administratīvo darbu organizēs un nodrošinās tās administrācijas vadītājs, nevis priekšsēdētājs.

Vienlaikus ar grozījumiem atcelta Satversmes tiesas tiesneša imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās līdzīgi kā vispārējās jurisdikcijas un administratīvo lietu tiesnešiem.

Tāpat normatīvais regulējums papildināts, nosakot, ka Satversmes tiesu finansē tādā veidā, lai nodrošinātu tās neatkarību un efektīvu konstitucionālās uzraudzības funkcijas veikšanu.