Darbiniekam noteikts summētais darba laiks, paredzot trīs mēnešu pārbaudes laiku. Darba devējs uzteic darba tiesiskās attiecības pārbaudes laikā, uzteikumu izsniedzot 2021. gada 9. decembrī, līdz ar to trīs kalendārās dienas beidzas 2021. gada 11. decembrī, kas ir sestdiena (maiņa šajā datumā nav paredzēta). Vai darba devējam no uzteikuma brīža ir pienākums kompensēt trīs kalendārās dienas neatkarīgi no tā, vai darba tiesiskās attiecības beidzas sestdienā, kurā darbiniekam nav paredzētas maiņas? Vai darba devējam ir pienākums kompensēt šīs dienas neatkarīgi no darba grafika?