Vai pieļaujams noteikt, ka darbinieks attālināti drīkst veikt darbu tikai no mājām, lai novērstu, ka viņš strādā no kafejnīcas vai tramvajā, tādējādi apdraudot darba devēja datu drošību? Kā to iespējams kontrolēt?