Vai ir pieļaujams atlaist darbinieku par to, ka viņš vienu reizi neierodas darbā, jo konkrētajā dienā bija īpaši būtiski, lai tiktu paveikti darba pienākumi? Ja darbinieks neierodas dienā, kad paredzēta tikšanās ar klientu, darbinieka neierašanās dēļ darba devējs cieš zaudējumus un arī zaudē klientu.