Vai sadarbības partneri savā starpā noslēgtā līgumā var paredzēt līgumsodu par cilvēkresursu pārvilināšanu? Kādā apmērā iespējams noteikt šādu sodu?