Darba likuma 47.panta 1.daļā paredzēts, ka pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstiski uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Kura ir pēdējā diena, kad var uzteikt darba līgumu - pēdējā pārbaudes laika diena vai trīs dienas pirms pārbaudes laika beigām? Piemēram, ja pārbaudes laiks beidzas 7.oktobrī, vai darba devējs darba līgumu tiesīgs uzteikt arī 7.oktobrī? Vai tomēr uzteikums bija jāizsniedz trīs dienas iepriekš?