Darbinieks kavē darba izpildes termiņu. Arī pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem darbs nav paveikts. Vai darba devējs šādā situācijā drīkst sodīt darbinieku? Kā to labāk darīt? Kādos gadījumos darba devējs var sodīt darbinieku?