Darba līgumā pieļauta kļūda darba samaksas apmērā, ar cipariem nosakot vienu darba algas apmēru, bet ar vārdiem iekavās paredzēta cita summa. Kādai informācijai ir priekšroka, ja rodas domstarpības starp darba devēju un darbinieku? Vai prasība rakstīt ciparus ar vārdiem noteikta kādā likumā vai Ministru kabineta noteikumos?