Dažādās publikācijās minēts, ka darba devējs var kompensēt darbiniekam izdevumus, kas tam rodas attālinātā darba veikšanas savā dzīvesvietā dēļ. Bet kurā Darba likuma pantā var atrast šādu nosacījumu?