Vai darbinieks var atteikties izmantot papildatvaļinājuma dienas, kas viņam pienākas atbilstoši Darba likumam (DL)? Vai tās uzkrājas? Vai darbinieks var atteikties izmantot papildatvaļinājuma dienas, kas viņam piešķiramas saskaņā ar koplīgumu? Vai koplīgumā nepieciešama īpaša piebilde, ka darbiniekam ir tiesības atteikties no papildatvaļinājuma? Darbinieks strādā atbilstoši noteiktam grafikam, bet saskaņā ar koplīgumu viņam pienākas trīs darba dienu papildatvaļinājums. Darbinieka ikgadējais apmaksātais atvaļinājums beidzas piektdienā. Vai šādā gadījumā papildatvaļinājuma dienas var piešķirt tikai no pirmdienas?