Vai darbinieki drīkst apmeklēt ārstu darba laikā? Vai šie tad skaitās attaisnotie kavējumi, ja ārsta apmeklējums nav saistīts ar darba drošības vai citiem darba jautājumiem? Vai par šāda iemesla dēļ kavētu darba laiku būtu jāaprēķina darba samaksa?