Darbinieks ir izdarījis pārkāpumu, par ko darba devējs plāno viņam piemērot disciplinārsodu. Taču dažādu apstākļu dēļ šobrīd iepazīstināšana ar to rakstveidā nav iespējama. Vai iespējams rājienu izteikt mutiski – pa telefonu? Vai un kā to vēlāk varēs pierādīt?