Biedrība vairs neveic nekādas funkcijas, tāpēc to plānots likvidēt. Visas saistības ir dzēstas, un biedrībai ir atlikuši tikai naudas līdzekļi kontā. Ko biedrība var darīt ar šiem naudas līdzekļiem? Kādā veidā biedri varētu sadalīt šos naudas līdzekļus savā starpā? Nepieciešamības gadījumā arī nomaksāt nodokļus, bet kādus un kādā apmērā?

Naudas līdzekļi biedrības kontā ir pēdējais šķērslis, lai sagatavotu slēguma bilanci un likvidētu biedrību. Biedri vēlas šos naudas līdzekļus sadalīt savā starpā un nomaksāt nodokļus, bet Valsts ieņēmumu dienests paskaidroja, ka vienīgais veids, kā to izdarīt, ir aprēķināt darba algu un tad attiecīgi arī nomaksāt visus darbaspēka nodokļus. Biedri šādam scenārijam nepiekrīt, jo tas neatbilst arī būtībai – biedrībai vairs nav neviena darbinieka, tā neveic nekādas darbības, kā rezultātā darba algas aprēķināšana nebūtu loģiska. Biedri vēlētos īstenot scenāriju, kā, piemēram, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, proti, izmaksāt dividendes un nomaksāt nodokli no kapitāla pieauguma, bet biedrībām šādas iespējas neesot.