Kādas darbības obligāti jāveic pirms dokumentu, kas glabājas uzņēmuma arhīvā, iznīcināšanas? Kā pareizi sagatavot aktu par šo notikumu, un kādas nianses jāņem vērā?