Saprotams, ka var patapināt kustamo mantu, piemēram, automašīnu, bet vai iespējams patapināt zirgu? Kā šādā gadījumā noformēt līgumu, un kādi īpaši punkti tajā jāparedz?