Uzņēmumā elektroniski parakstīti dokumenti tiek sūtīti pa e-pastu, taču to saņēmējs ne vienmēr atbild, ka konkrēto dokumentu ir saņēmis. Vai šādos gadījumos var un vajag lūgt saņemšanas apstiprinājumu?